Koncept

 

Lidský svět není jenom materiální, a hudba je toho důkazem. Lesy jsou plícemi naší planety, inspirují nás a přináší nám klid. Jejich příjemné “ticho“, zeleň, šumění stromů a ševelení ptáků působí jako balzám na duši. Již od pradávna lidé vzhlížejí k přírodě jako k něčemu věčnému. Díky rychlému civilizačnímu tempu však s přírodou ztrácíme spojení. Čím dál více se od ní vzdalujeme a přistupujeme k ní jako k samozřejmé komoditě, kterou využíváme ve svůj prospěch. Je ale příroda skutečně něčím tak věčným a samozřejmým? V poslední době jsou lesy v neustálém ohrožení a doslova mizí před očima.

Z tohoto tázání vznikla myšlenka složit Koncert pro les, skladbu která opěvuje přírodu jako něco dokonalého, fungujícího a harmonického, stojícího v opozici proti vyčerpané lidské společnosti, jež se dostala na hranice svojí udržitelnosti. Koncert pro les je tedy rituálem spojení s přírodou. Jedná se o netradiční provedení vážné hudby v prostředí vykáceného lesa: na mýtině v lese zasaženém kůrovcem. Rituál donutí diváka, aby se zastavil a vědomě prožíval dění kolem sebe.

Samotný autor hudby Jiří Trtík pochází z Vysočiny a podobně jako tisíce dalších místních obyvatel, má své dětství spojeno s lesy, které obklopovaly jeho domov. Ty ale během velmi krátké doby zmizely. Jedná se o jednu z nejdrastičtějších změn, již místní za svůj život zažili. Místa, kam dennodenně chodívali, už mnohdy nepoznávají. Reakcí na tuto událost je právě složení Koncertu pro les, který umožní divákům prožít ztrátu, rozloučit se s milovanými místy, a hlavně se zamyslet nad vztahem člověka a přírody prostřednictvím média, které je mnohými označováno ze všech lidských výtvorů za nejbližší přírodě, a to hudby.

Premiéra

 

The newly formed STRO.MY Ensemble gave a voice to forest.
The premiere of the Concert For Forest took a place in an untraditional
environment of a glade.

Koncert pro les vytváří jedinečný hudební zážitek, při němž
se diváci mohou na chvíli zastavit a za doprovodu tónů hudby
a zvuků lesa se zamyslet nad naším
současným vztahem k přírodě kolem nás.

Tvůrci

 

The authors of the project: Jiří Trtík, Martin Páv
Manager: Martin Černý
Director of the event: Martin Páv
Composer: Jiří Trtík 

Sound engineers: Adam Bláha, Michal Navrátil, Klárka Ondráčková

Video: Prokop (www.okoprokopovo.com)

 Photographer: Tomáš Jakubec

Fagot: Michaela Špačková

Lesní roh: Yngve Abelvik (Norsko)

I. housle: Lidia Mordyuk (Ukrajina)

II. housle: Pavel Hrala

Viola: Adam Pechočiak

Violoncello: Daria Dziadevych (Ukrajina)

Kontrabas: Fátima Agüero (Španělsko)

Harfa: Veronika Lemishenko (Ukrajina)

I. perkuse: Antonín Procházka

II. perkuse: Matouš Hrábek

Mezzosoprán: Marie Svobodová 

Dirigent: Jiří Trtík

Další odkazy

HitHit kampaň

Vznik Koncertu pro les byl podpořen úspěšnou crowdfundingovou kampaní, která proběhla v létě 2021. Vybrané finanční prostředky budou použity na premiéru Koncertu pro les a vznik nového profesionálního souboru STRO.MY.

Hlavní sponzoři

     Sponzoři Koncertu pro les