KONCERT
PRO LES

Premiéra 8. a 9. července 2022
Mníšek pod Brdy (klášter Skalka)

Koncert pro les

 

Nově vzniklý ansámbl STRO.MY propůjčí hlas lesu ve skladbě Jiřího Trtíka.
Premiéra skladby Koncert pro les zazní v netradičním prostředí vykáceného lesa. Jedinečný hudební zážitek, při němž se diváci mohou na chvíli zastavit a za doprovodu tónů hudby a zvuků lesa se zamyslet nad naším současným vztahem k přírodě kolem nás.

Průběh akce

 

Koncert pro les se bude skládat ze dvou částí. V první části budou hudebníci rozmístěni po lese, divák bude mít možnost se procházet mezi nimi a ruku v ruce s tím procházet i samotnou kompozicí. Hudebníci se budou různě střídat a první fáze bude trvat přibližně dvě hodiny. Každý divák zde bude mít možnost prožívat své pocity individuálně. V druhé fázi se hudebníci a diváci setkají na jednom místě, kde proběhne hlavní provedení koncertu trvající třicet minut. Jednotlivé fragmenty kompozice, stejně tak emoce diváků se sjednotí a vyústí v druhou fázi rituálu – kolektivní prožitek.

Koncept

 

Lidský svět není jenom materiální, a hudba je toho důkazem. Lesy jsou plícemi naší planety, inspirují nás a přináší nám klid. Jejich příjemné “ticho“, zeleň, šumění stromů a ševelení ptáků působí jako balzám na duši. Již od pradávna lidé vzhlížejí k přírodě jako k něčemu věčnému. Díky rychlému civilizačnímu tempu však s přírodou ztrácíme spojení. Čím dál více se od ní vzdalujeme a přistupujeme k ní jako k samozřejmé komoditě, kterou využíváme ve svůj prospěch. Je ale příroda skutečně něčím tak věčným a samozřejmým? V poslední době jsou lesy v neustálém ohrožení a doslova mizí před očima.

Z tohoto tázání vznikla myšlenka složit Koncert pro les, skladbu která opěvuje přírodu jako něco dokonalého, fungujícího a harmonického, stojícího v opozici proti vyčerpané lidské společnosti, jež se dostala na hranice svojí udržitelnosti. Koncert pro les je tedy rituálem spojení s přírodou. Jedná se o netradiční provedení vážné hudby v prostředí vykáceného lesa: na mýtině v lese zasaženém kůrovcem. Rituál donutí diváka, aby se zastavil a vědomě prožíval dění kolem sebe.

Samotný autor hudby Jiří Trtík pochází z Vysočiny a podobně jako tisíce dalších místních obyvatel, má své dětství spojeno s lesy, které obklopovaly jeho domov. Ty ale během velmi krátké doby zmizely. Jedná se o jednu z nejdrastičtějších změn, již místní za svůj život zažili. Místa, kam dennodenně chodívali, už mnohdy nepoznávají. Reakcí na tuto událost je právě složení Koncertu pro les, který umožní divákům prožít ztrátu, rozloučit se s milovanými místy, a hlavně se zamyslet nad vztahem člověka a přírody prostřednictvím média, které je mnohými označováno ze všech lidských výtvorů za nejbližší přírodě, a to hudby.

Tvůrci

 

The authors of the project: Jiří Trtík, Martin Páv
Manager: Martin Černý
Director of the event: Martin Páv
Composer: Jiří Trtík (www.jiritrtik.com)

Další odkazy

HitHit kampaň

Vznik Koncertu pro les byl podpořen úspěšnou crowdfundingovou kampaní, která proběhla v létě 2021. Vybrané finanční prostředky budou použity na premiéru Koncertu pro les a vznik nového profesionálního souboru STRO.MY.

O ansámblu

 

Nové hudební uskupení STRO.MY Ensemble vzniklo v roce 2021 společně s myšlenkou premiérového projektu Koncert pro les. Jeho vznik inicioval skladatel Jiří Trtík s cílem vytvořit mladé, dynamické a mezinárodní hudební těleso, které bude interpretovat hudbu mladých autorů a spolupracovat se světovými umělci napříč uměleckými obory.

S naším ansámblem jsme na konci roku 2021 nahráli CD České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby v autorské úpravě skladatele Jiřího Trtíka. Nyní se usilovně připravujeme na červencovou premiéru Koncertu pro les.

 

Kontakty

Martin Černý

tel
+420 792 360 795
email
produkce@stro.my

Hlavní sponzoři

     Pod záštitou města